Pozew o rozwód. Niedojrzałość emocjonalna i połamane serducha

Przy ostatnim tygodniu zadał mi dość interesujące pytanie a mianowicie jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o rozwód. Jego kondycję rodzinną znam tylko spośród opowieści, ale jedno potrafię stwierdzić całą pewnością. Sąsiad nie należy do osób zamożnych. Chociaż jeszcze kilka lat temu jego sytuacja finansowa wyglądała zupełnie w inny sposób. Był właścicielem stosunkowo właściwie prosperującej firmy, która prosperowała prężnie na rynku ruchu nieruchomościami.

Wszystko zmieniło się, kiedy nastał światowy kryzys. Kolega musiał zamknąć spółkę i zwolnić wszystkich pracowników. W tym okresie doszły jego problemy natury psychicznej ze skłonnością do depresji i okresowe nadużywanie alkoholu. Po pewnym czasie nastąpił kolejny cios, gdy wraz z mieszkania wyprowadziła się swoim żona. Rozpad jego związku małżeńskiego był już faktem. Przy tym momencie przejdź tutaj znajomy związał się z inną panią i chce uregulować swój stan cywilny od strony formalnej. Nie mając gotówki na adwokata szuka wskazówki jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o rozwód.

W pierwszej kolejności koniecznym jest sporządzenie odpowiedniego wniosku w sądzie właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej kwestii. We wniosku wskazujemy, iż chcemy być zwolnieni z kosztów sądowych i żądamy, aby został nam wyznaczony pełnomocnik z urzędu. Może to być adwokat czy też radca prawny. Do samego wniosku dołączamy stosowane przez nas oświadczenie majątkowe gdzie wskazujemy ile wynosi nasz dochód, jaki majątek posiadamy, jakim sposobem jest nasz stan rodzinny i ile zarabiają poszczególni członkowie.

Jeżeli nasz wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o rozwód zostanie uwzględniony przez zdanie to sam pozew zostanie już sporządzany przez kompetentnego pełnomocnika, który poprowadzi naszą sprawę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *