Pozew o rozwód. Problem gdzie pierzemy nasze familiarne brudy

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednak nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega na tym, że mamy służące do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj romansach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się być to powód i pozostała strona pozwany. W przypadku sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy pamiętać, że rozwód jest realny tylko w przypadku wówczas gdy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja w której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony są rodzicami. Zakładając aczkolwiek, że nie istnieje tej przesłanki to rozwód jak w największym stopniu może zostać orzeczony poprzez sąd.

Pozew o rozwód składany jest do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego stanowiska zamieszkania małżonków. W tak zwanym. petitum, pierwszej części pozew rozwodowy po angielsku pozwu wskazujemy nasze żądania. Najczęściej jest to postulat rozwiązania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze związek małżeński zostało zawarte. Piszemy jakie jest nasze stanowisko odnośnie władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Po dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. Sporządzamy pozbawiające sił i energii uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy wszystkie dowody i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *